TRANSPARÈNCIA

La nostra filosofia i ètica

La salut i el benestar dels nostres usuaris i la confiança dipositada en tots els professionals que conformen el CAP les Hortes ens empeny dia a dia a innovar, a reciclar-nos contínuament i a ser una de les plataformes per a la millora del barri. Seguint amb la nostra filosofia i en consonància amb la Línia estratègica 10 del Pla de Salut (Salut Digital), hem creat aquest web destinat a tots vosaltres.

De fet, el centre ha realitzat, des dels seus inicis, un gran esforç per disposar dels millors mitjans possibles en infraestructures, tecnologia i recursos humans. Promoure la comunicació i l’accessibilitat de tots els nostres usuaris s’ha convertit en una de les nostres fites.

Per aquest motiu, hem renovat la web fent-la més funcional i atractiva, un espai on podeu consultar tota mena d’informacions sobre salut i mantenir una relació més estreta amb el centre.

Possibilitats com ara demanar hora als vostres professionals a través d’Internet, fer tràmits administratius des de casa sense desplaçaments o consultar les vostres dades sanitàries (recepta electrònica, vacunes, accés a “La Meva Salut”) són alguns dels exemples de les innovacions que ara disposeu.

Amb la voluntat d’enriquir i millorar els serveis, aquest web vol afegir un canvi qualitatiu, tant per a l’equip del CAP com per a tots vosaltres.

La promoció, la prevenció i l’educació en salut són els valors sobre els quals treballa el centre, i amb aquest web els volem continuar desenvolupant. Esperem que gaudiu al màxim d’aquesta nova eina que la tecnologia actual ens ofereix.

  • Codi de bon govern

L’Eap Poble Sec, S.L.P. , entitat adherida al Codi de Bon Govern d´ACEBA (Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa), ha participat de la seva elaboració.
Si en voleu saber més:

 

  • Codi ètic

El Codi Ètic de Gestió de l’EAP Poble Sec, S.L.P vol definir el marc conceptual que ha de regir l’actuació de l’Entitat (cultura i competències transversals), des del punt de vista de relació amb les persones usuàries, de la relació amb els mateixos treballadors i de la relació amb la societat.

L’objectiu d’aquest codi ha de ser millorar la qualitat de vida, la dignitat i el benestar de les persones a les quals s’atén, cercant els principis d’equitat, accessibilitat, efectivitat i eficiència del sistema sanitari.

L’acreditació, composició i objectius dels comitès d’ètica d’investigació de Catalunya queda recollit  a la Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària.

Enllaç web amb aquest text i l’enllaç:

La nostra Entitat alineada amb els principis promoguts pel Servei Català de la Salut:

  • Transparència
  • Equitat
  • Accessibilitat corresponsable i interactiva (bon ús de les TIC)
  • Seguretat
  • Sostenibilitat (compromís cívic)
  • Ètica en la presa de decisions

Promovem el coneixement i  el compliment de la nova Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en Salut, de la que podeu trobar els continguts en els documents adjunts. 

Tots tenim una responsabilitat social en el seu compliment.

Transparència

WordPress Lightbox