TRANSPARÈNCIA

Compliance

En l’EAP Poble-sec SLP estem orientats a l’excel·lència, el que implica complir les regulacions específiques de l’entitat, les determinades pel Servei Català de la Salut, el Departament de Salut i l’adhesió als més alts estàndards ètics i de conducta professional.

No és únicament el compliment de la legislació aplicable i de les normatives internes, és la forma de treballar, la base de la nostra activitat i decisions en el desenvolupament. Forma part de la cultura de l’organització i dels nostres objectius.

En aquest sentit, no existeix en EAP Poble-sec SLP, tolerància a conductes que puguin suposar incompliments normatius, pràctiques corruptes o qualsevol altra falta d’ètica o males conductes professionals. Basant-nos en els principis d’integritat, honestedat, lleialtat, confiança i responsabilitat s’ha implantat la Política del Sistema Compliance.

Aquesta política estableix un model organitzatiu i de gestió de riscos d’incompliment normatiu adaptat a la mida d’EAP Poble-sec SLP.

Més informació al document adjunt.

Transparència

WordPress Lightbox