Avís legal

 1. Titularitat del lloc webwww.capleshortes.cat és un domini i propietat de l’EAP Poble sec SLP, amb domicili al carrer Nou de la Rambla 177 -08004-Barcelona, amb NIF B62708755, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 36911, Foli 81, Fulla B-291464

  La finalitat es informar als usuaris sobre l’activitat i serveis d’atenció primària de salut del centre.

  L’accés a la pàgina web és gratuït i no s’ha previst la prestació de serveis de comerç i/o contractació electrònica. Si fos el cas es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present avís legal.

  La utilització de la web suposa l’acceptació per part de l’usuari del contingut en el present avís legal.

  Obligacions de les persones usuàries

  Al accedir al lloc web, les persones usuàries es comprometen a utilitzar la informació i continguts del lloc web de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb les bones costums generalment acceptades i ordre públic, i en particular:

  1.-a actuar de bona fe en les relacions amb EAP Poble sec SLP

  2.- a proporcionar dades vertaderes i exactes durant la relació amb EAP Poble Sec SLP

  3.-a utilitzar de forma correcta i de conformitat  amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i les seves condicions d’ús, així com no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.

  4.- a col·laborar i a posar en coneixement de l’EAP Poble sec SLP aquelles informacions, en especial de tipus tècnic a les que es tingui accés durant l’exercici de  les operacions i que puguin afectar i perjudicar d’alguna forma la integritat del lloc web, el serveis prestats per l’EAP Poble sec SLP, els seus socis col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o tercers, aixi com les estipulacions del present Avís Legal.

  5.- a no cedir la seva compte d’usuari ni vendre a tercers els serveis prestats per EAP Poble Sec SLP a qualsevol de les societats vinculades

  Responsabilitat

  L’EAP Poble sec SLP no podrà ser considerada responsable de possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques  que faciliten l’accés www.capleshortes.cat, així com tampoc possibles interrupcions d’accés, virus connexions i sistemes operatius de la xarxa d’internet.

  L’EAP Poble sec SLP tampoc serà considerada responsable de possibles danys derivats d’ actuacions il·lícites a tercers alienes a l’EAP Poble Sec SLP en la transmissió de dades a través de xarxes telemàtiques.

  Contingut web i enllaços a tercers

  Els continguts de l’espai  web es van actualitzant, tanmateix en algun moment la informació pot estar no actualitzada. L’EAP Poble sec SLP, no es responsabilitza de possibles danys derivats d’un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

  L’EAP Poble sec SLP, es reserva el drets de poder suspendre temporalment l’accessibilitat al lloc web per motius de manteniment i actualització.

  La pàgina web pot contenir enllaços i vincles ( links ) a llocs web externs. El contingut dels mateixos no es atribuïble ni exigible a EAP Poble Sec SLP, essent responsabilitat el titular de cada un dels espais web als que s’accedeix.

  Propietat industrial e intel·lectual

  Els continguts del lloc web ( imatges, dissenys, web, marques, codis fonts, logotips, dibuixos i software) estan protegits per la legislació de la propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altre normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a EAP Poble Sec SLP i als seus llicenciadors.

  Queda prohibida la reproducció i/o distribució total o parcial de qualsevol contingut per part dels usuaris i/o tercers sense autorització expressa per part de l’EAP Poble sec SLP facultant o permeten la difusió dels mateixos.

  L’Accés al lloc web no implica en cap cas permís, renuncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels titulars ni cap altre dret d’utilització o alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, sense autorització expressa per part de l’EAP Poble sec SLP

  Sense perjudici de tot l’anterior, si les persones usuàries o tercers consideren que algun contingut del lloc web pot vulnerar drets de tercers, preguem ens ho posin en coneixement el més aviat possible.

  Comentaris i suggeriments

  Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts, agraint que ens ho comuniqui mitjançant el nostre formulari o a la bústia de correu electrònic.

  Possibles modificacions de l’Avís Legal

  El contingut del present Avís Legal té caràcter indefinit i podrà ser modificat en qualsevol moment atenent les normatives legals vigents i per directrius de l’EAP Poble sec SLP.

  Legislació i jurisdicció

  El contingut del present avís legal, polítiques de privacitat, cookie i normes sectorials d’aplicació es regeixen les Lleis espanyoles  vigents en cada moment.

  En cas de disputa o controvèrsia , les parts es sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competent. En cas de que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament per escrit en el moment en que sorgeixi la controvèrsia i sempre en base al que preveu la normativa vigent

   

WordPress Lightbox