COMPROMÍS

Responsabilitat social

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) permet gestionar de formar ètica, transparent i participativa tots els aspectes de l’organització.

En aquest sentit, l’EAP Poble Sec SLP, integra en els seus valors ètics i de bon govern, la transparència i és sensible amb les preocupacions socials i ambientals, integrant-la en les en els processos i en les relacions amb els grups d’interès: clients, proveïdors, treballadors, i societat en general.

Ser socialment responsable no només significa complir plenament amb les obligacions jurídiques, sinó també anar més enllà, invertint en el capital humà i en les relacions que operen amb l’entorn i amb la societat.

Aquesta integració de la responsabilitat social és un element estratègic dins del nostre model de gestió.

Responsabilitat social

WordPress Lightbox