Transparència

L’EAP Poble sec SLP, realitza les seves funcions, activitats i serveis en benefici del conjunt dels ciutadans d’acord amb el principi de responsabilitat, amb ple sotmetiment a la llei, per tal de garantir el compliment del principi de legalitat i la possibilitat que els ciutadans disposin de mecanismes de protecció per a la tutela de llurs drets i interessos.

Esdevé especial rellevància els principis de transparència, d’accés a la informació pública, i de bon govern. Aquests principis  han orientat la gestió i l’activitat assistencial de la nostra entitat.

Aquí podeu consultar la normativa sobre transparència
normativa sobre transparència

EAP Poble sec SLP forma part d’ACEBA (Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa) i s’adhereix al seu Codi de Bon Govern  i al Decàlegs de les EBAS

Aquí podeu consultar el Codi de Bon Govern de les EBA

Codi de Bon Govern: ACEBA

Transparència

WordPress Lightbox