El CAP les Hortes és un Centre d'Atenció Primària gestionat per l'EAP Poble-Sec SLP, una Entitat de Base Associativa de professionals sanitaris, un model sanitari que incrementa la implicació en el servei ofert per part dels professionals que hi participen, amb un objectiu prioritari: l'excel·lència en el servei ofert a la comunitat.

Pensem en tu, pensem en vosaltres

Per a tots els professionals del centre, el més important és que la unió entre els habitants del Poble Sec i el CAP les Hortes sigui cada cop més gran per prestar una assistència propera i de qualitat al llarg de la vostra vida, tenint molt present el nostre entorn immediat i la seva realitat.

Volem ser un element positiu per al barri i per a tu. És per això que el CAP és seu de tallers, xerrades i altres activitats que afavoreixen la integració en l'entorn. Donem atenció a més de 25.000 veïns del barri, i considerem que aquest és motiu prou bo per treballar cada dia amb il·lusió i entusiasme vers els nous reptes de futur.