La Meva Salut

Què és CAT@SALUT LA MEVA SALUT?

És un espai digital, personal i intransferible, de consulta que em permet disposar de la meva informació de salut (majors d'edat) de forma segura i confidencial, alhora, realitzar tràmits electrònics.

Com i a què em dóna accés? 

Puc sol·licitar l'accés a les meves dades de salut publicades pels centres proveïdors d'atenció sanitària i contingues a la història clínica compartida de Catalunya (actualment, al meu pla de prescripció actual, resultats, dades clíniques, llistes d'espera i una part de les cites concertades).

La tramitació de les sol·licituds d'accés (contrasenya) es gestionen des dels centres d'atenció primària, amb la seva presència física a les unitats d'atenció a l'usuari, prèvia identificació a través del seu DNI ó document equivalent.

Per poder accedir a Cat@Salut La Meva Salut cal tenir: 

Accedir per primer cop a LA MEVA SALUT

Puc fer-ho des de qualsevol dispositiu (pc, tablet, mòbil).

Prèviament, hauré rebut un e-mail amb un enllaç per validar la meva clau d'accés a través del PIN rebut per SMS al mòbil.

A la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CAP Les Hortes disposa d'un ordinador on podrà realitzar el tràmit d'alta al sistema i rebre l'ajuda dels nostres professionals en cas que ho consideri necessari.

En cas de dificultats en la recepció de l'e-mail o pin necessaris per l'accés, contacteu amb el CAP o 061 CatSalut Respon.

 

Enllaços d'interès:

Accés al Cat@Salut La Meva Salut

Full informatiu Cat@Salut La Meva Salut

Veure enllaç