Sol·licitud de Farmàcia reduïda

El CatSalut  considera necessari establir el reconeixement de la reducció del percentatge d'aportació de l'usuari en la prestació farmacèutica ambulatòria al seu càrrec (10% del PVP amb un límit màxim d'aportació mensual de 8,26 € (o quantitat anual actualitzada que correspongui).

Aquesta tindiria caràcter excepcional i s'aplicaria de forma temporal (durada màx. 3 anys), per tal de garantir el dret a la salut i a la integritat física, com a dret inclòs en el dret a la dignitat de la persona.

Com puc obtenir la valoració del meu cas?

Cal tenir reconegut el grau de disminució igual o superior al 65% per l'organisme competent i concertar cita prèvia amb el servei de treball social del nostre CAP, per tal que valori el grau de vulnerabilitat econòmic-social.

Qui ho pot sol·licitar?

Tota persona assegurada, o els seus beneficiaris, que acreditin tenir dret a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, a càrrec del CatSalut, i que no tinguin la condició d'assegurat com a pensionista, o els seus beneficiaris, de la Seguretat Social.

Qui no ho pot sol·licitar?

Quina documentació és necessària?

En cas de tenir dubtes en el procediment, podeu contactar amb nosaltre a través de:  salut@capleshortes.cat

Enllaç d'interès:

CatSalut. Instrucció 03/2014