Sol·licitud Reedició Tarjeta Sanitària

El CatSalut lliura la targeta sanitària de forma gratuïta a totes les persones empadronades a Catalunya, independentment de l'edat o la procedència i és el document que ens acredita com a usuaris dels serveis dels serveis sanitaris de la xarxa pública (Catalunya i la resta del territori espanyol), motiu pel qual l'hem de presentar sempre que ens la demanin.

Com puc obtenir-la?

Per obtenir-la, cal demanar-la al centre d'atenció primària (CAP) corresponent per domicili o al que s'hagi triat per lliure elecció, omplint un formulari de sol·licitud.

Posteriorment, se us demanarà fer el pagament de la taxa a una oficina de Caixabank i retornar el comprovant bancari de pagament correctament realitzat a la nostra Unitat d'Atenció a l'Usuari. Allà registrarem  la conformitat d´aquest pagament i se us entregarà un full de resguard de la petició de la targeta, que us donarà accés al sistema mentre no rebeu la nova targeta.

Quina documentació és necessària?

Com rebo la meva targeta sanitària?

El CatSalut envia la targeta per correu ordinari al domicili de la persona titular. Si no es rep, s'ha de reclamar al centre d'atenció primària.

És important que les dades que hi figuren siguin correctes. Per això, si quan la rebeu observeu alguna errada en les vostres dades personals és important que ho comuniqueu al CAP o trucant al 061 CatSalut Respon. 

En cas que aquestes dades afectin al CIP, és a dir, cognoms, sexe i/o data de naixement, el CatSalut us enviarà una nova TSI gratuïtament.

I si perdo, em roben o es fa malbé?

Si heu perdut la TSI, s’ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona, podeu sol·licitar-ne la reedició a través de la nostra Unitat d'Atenció a l'Usuari (CAP).

Aquesta reedició té un cost de 10€.

Segons  ORDRE  SLT/330/2015, DE 20 D’OCTUBRE,per la qual es regulen el contingut i el model de la targeta sanitària individual, veureu que el nou model de targeta sanitària començarà a incloure el vostre Codi d’identificació personal únic del Sistema Nacional de Salut (CIPSNS), que us facilitarà la vostra identificació en els desplaçaments a altres comunitats autònomes del territori espanyol.

En cas de tenir dubtes en el procediment, podeu contactar amb nosaltres a través de: salut@capleshortes.cat

 

Enllaç d'interès:

http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/ciutadania/acces_sistema_salut/la_tsi/duplicat_tsi_0517.pdf

 


Descarregar PDF: TSI SNS.png