Trasllat d'Història Clínica

Des de CAP Les Hortes estem compromesos a vetllar pels vostres drets d'accés dades d'història i a la confidencialitat en el seu accés, donada la nostra vinculació amb Codi Tipus i respectant els drets vinculats recollits a la Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació amb la Salut i Atenció Sanitària.

Us detallem les vies d'accés a les vostres dades en cas de necessitar-les per: trasllat de centre d'atenció primària, trasllat de comunitat autònoma, necessitat d´entregar dades d'un procés a un altre professional, conservar una còpia de les seves dades per part del titular.

Vies d'accés a les meves dades d'història clínica

En els darrers anys els  canals d'accés a les dades d'història han augmentat, bé sigui a través de:

En aquests accessos es continua mantenint el format tradicional de Sol·licitud de Trasllat d'història clínica i el d'accés individual a informació clínica que podeu gestionar des del vostre CAP, sempre respectant que la persona és la titular de la informació sobre el seu procés assistencial i el seu estat de salut.

Com gestionar els  accessos?

Des de la nostra unitat d'atenció a l'usuari podràs gestionar les sol·licituds de trasllat d'història en aquells casos que els accessos a història compartida presentin dificultats, en cas de no estar disponibles en “La Meva Salut” (el propi accés a aquest servei) o en l'accés de dades en format tradicional.

Amb aquestes vies d'accés integrat a les dades es pretén vetllar per a la seguretat del pacient, garantint la continuïtat assistencial i evitant a la persona ser sotmesa a exploracions i procediments innecessaris o duplicats.

Els documents de sol·licitud els teniu disponibles al final d'aquest apartat i els podreu gestionar a la nostra unitat d'atenció a l'usuari, presentant-los signats i amb la documentació adjunta requerida.

Quina documentació és necessària?

El dret de la persona a l’accés a les dades obtingudes en l’atenció sanitària mai no pot ser exercit en perjudici del dret de tercers a la confidencialitat de les seves dades, si hi figuren, ni del dret dels professionals que hagin intervingut en la seva elaboració, els quals poden invocar la reserva de les seves anotacions subjectives.

En cas de tenir dubtes en el procediment, podeu contactar amb nosaltres a través de:  salut@capleshortes.cat

 

Enllaços d'interès:

Tràmits La meva Salut

Cat@Salut La Meva Salut

Carta Drets i Deures

Llei sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la seva documentació clínica


Descarregar PDF: Sol·licitud de documentacio assitencial.pdf