Sol·licitud Canvi de metge

La Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació a la Salut i l´Atenció Sanitària (recentment reeditada per CatSalut) reconeix el dret dels usuaris i dels pacients dels serveis sanitaris públics que es respectin les seves preferències a l´hora d´escollir Equip d´Atenció Primària ( metge i centre). 

En el procés d'acollida al nostre CAP us serà assignat un professional de l'equip de medicina de família i d'infermeria del centre i rebreu informació dels seus horaris i lloc de visita.

Si en algun moment decidiu no voler continuar amb aquell/s professional/s assignat /s ens ho podeu fer arribar a través d'una Sol·licitud de Canvi de Metge/Metgessa, assenyalant els vostres motius.

El nostre model el podeu trobar com a document adjunt en aquesta secció.

El vostre escrit haurà de ser signat i entregat a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del centre.

Rebreu resposta a aquest mitjançant trucada telefònica, o bé, si assenyaleu adreça d'e-mail, a través d'aquesta.

Si teniu qualsevol dubte en aquest procediment o voleu consultar el seu estat de tramitació, podeu adreçar-vos a: salut@capleshortes.cat

 

Enllaç d'interès: 

Carta Drets i Deures


Descarregar PDF: Sol·licitud canvi de metge.pdf