Recepta Electrònica en viatjar a altres comunitats

Aquest any, a l´estiu, la teva recepta electrònica es torna interoperable. És a dir, permet la dispensació de medicació prescrita a la teva comunitat autònoma d´origen a qualsevol farmàcia, per mitjans electrònics.

AVANTATGES

 

REQUISITS PER A LA RECOLLIDA DE MEDICACIÓ A OFICINES DE FARMÀCIA

Prescrita a Catalunya a Altres CCAA

D’altres comunitats autònomes a Catalunya

NO ES POT recollir:

En cas que la comunitat autònoma de destí no ofereixi aquest servei o que el producte prescrit sigui algun dels que s’especifiquen al punt 3, caldrà anar al CAP perquè el metge o metgessa valori la conveniència d’avançar la disponibilitat dels medicaments prescrits, de manera que la persona pugui recollir-los abans de desplaçar-se.

Qüestions que cal tenir en compte

El farmacèutic o farmacèutica de l’oficina de farmàcia de la comunitat autònoma de destí només té accés a la llista i les dades bàsiques de la medicació prescrita. Per tant, la informació completa del tractament només es pot consultar al Pla de medicació personal.


Si la persona té la condició de pensionista, ha de pagar el percentatge corresponent. Podrà sol·licitar a Catalunya el reemborsament de la dispensació si:

Per sol·licitar el reemborsament s’ha d’adreçar al CAP o a les unitats d’atenció al ciutadà de la regió sanitària /les corresponents a la seva comunitat autònoma d´origen en cas d´altres comunitats diferents a Catalunya (consulteu el bloc de “Contacte” dins l’apartat “Coneix l’RS” de la regió sanitària que us correspon) i presentar el tiquet de dispensació, juntament amb el formulari de rescabalament.


La retirada de medicació prescrita a Catalunya en una altra comunitat autònoma queda enregistrada al sistema, igual que si s’hagués retirat al nostre territori i, per tant, es descompta de les següents dispensacions.


En cas que a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació hi hagi algun problema tècnic que no en permeti la dispensació, el farmacèutic o farmacèutica es podrà adreçar a un centre de suport per resoldre la incidència i poder lliurar-la.

 

Situacions especials

 

 

 

Recepta electrónica entre comunitats

 


Descarregar PDF: Evolució interoperabilitat R E.pdf

Descarregar PDF: Dubtes Freqüents.pdf

Descarregar PDF: MAPA_CCAA_CERTIFICADAS 2019.pdf
Veure enllaç