Targeta Sanitària Europea

La targeta sanitària europea és un document individual que certifica el dret a rebre prestacions sanitàries necessàries (valoració mèdica), en una estança temporal als països integrants de :

tenint en compte la naturalesa de les prestacions i la durada prevista de l'estada. No és un document vàlid per a rebre un tractament mèdic específic (formulari E-112) ni per a rebre atencions si traslladem la nostra residència habitual a un dels Estats Membres-

L'assistència sanitària es rebrà en igualtat de condicions amb els assegurats del país al qual es desplaça la persona titular de la targeta.

Cóm fer-ne ús a cada país on té validesa

Per a poder sol.licitar, consultar estat de sol.licitud, renovacions o comprovacions podeu accedir a:

https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp

enviament de la targeta sanitària europea es farà al domicili que consti a la base de dades de Seguretat Social en el moment de la sol.licitud (en 10 dies, aproximadament).

Per a la seva gestió heu de ser titulars de dret d´assistència sanitària o beneficiàris.

La Targeta sanitària europea és un document gratuït , tot i que no garanteix la completa gratuïtat dels serveis rebuts.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=559

En cas de desplaçament imminent podeu sol.licitar un Certificat Provisional Substitutori (CPS), amb validesa màxima de 90 dies. Aquests documents no es poden gestionar a través d´internet sino amb cita prèvia als centres CAISS de l´Institut Nacional de la Seguretat Social o Direccions Provincials o Locals de l´Institut Social de la Marina (ISM)

http://www.seg-social.es/Internet_1/Oficinas/Listado/index.htm?loc=5&Cod_Centro=5&Org=I

Per a poder diferenciar els tipus de documents necessàries en desplaçaments :

Docs necessaris segons tipus de desplaçament

 

Veure enllaç