Sol·licitud Retorn taxa euro/recepta

El 6 de maig de 2014 el Ple del Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional la taxa del pagament de l’euro per recepta que la Generalitat va implantar el 23 de juny de 2012 i que estava suspesa des del 15 de gener de 2013.

El CatSalut ha habilitat el procediment per tal que els ciutadans puguin sol·licitar la devolució de l'import que van abonar a les farmàcies en concepte d'aquesta taxa, quan van adquirir un medicament o producte sanitari mitjançant una recepta mèdica del CatSalut.

Podreu formalitzar la sol·licitud al vostre CAP un cop aquesta s'hagi complimentat per la vostra Entitat Bancària.

No és necessari adjuntar cap comprovant del pagament de la taxa, atès que el CatSalut ja disposa de les dades i la informació necessària per conèixer quin import us ha de retornar.

En el cas que una persona actuï com a representant legal d'una altra (en cas de menors, incapacitats o de defunció de la persona sol·licitant), cal presentar la documentació que acrediti la representació legal:

Recordeu signar la sol·licitud abans d'entregar-la a la Unitat d'Atenció a l'Usuari del CAP.

En cas de tenir dubtes en el procediment, podeu contactar amb nosaltres a través de: dudastramitescapleshortes@eappoblesec.com

Enllaç d'interès:

Procediment per al retorn de la taxa de l’euro per recepta


Descarregar PDF: Sol·licitud retorn taxa euro per recepta.docx