Odontologia i Ortodòncia

Odontologia i Ortodòncia

Missió

Tenir cura de la salut bucodental a totes les franges d´edat, complementant els serveis odontològics públics per a donar cobertura a aquelles prestacions no incloses a la cartera pública de serveis demandades per la població, per tal d’apropar-les a la de referència de la zona i altres.

Objectiu

Complementar l´avaluació, diagnòstic de l´estat bucal i tractament, en totes les franges d’edat.

Accions