Odontologia i Odontopediatria

Odontologia i Odontopediatria

Missió

Tenir cura de la salut bucodental a totes les franges d´edat, complementant els serveis odontològics públics per a donar cobertura a algunes prestacions no incloses a la cartera pública de serveis (higienes bucodentals) (Suspès amb motiu de COVID 19)

Objectiu

Complementar l´avaluació, diagnòstic de l´estat bucal , en totes les franges d’edat.

Accions

             *A dones embarassades (al centre)

             *A la resta de població assignada al Cap Les Hortes (derivades a un altre centre i cobertes pel Cap)

          *Revisió anual de l´estat de salut de la cavitat bucal (inclou exploracions rx necessàries).
          *Educació i Consells relacionats amb la salut buco-dental i dieta:

                    *Ensinistrament en higiene buco-dental per a nens i pares o tutors d´aquests.
          *Fluoritzacions
          *Higienes dentals
          *Actuacions en peces dentàries PERMANENTS:
                    -Segellats de fissures en molars
                    -Obturacions
                    -Endodòncies
                    -Tractaments d´incisius i canins en malalties, malformacions o traumatismes(excepc 3rs obligats)
                    -Exodòncies