Treball Social Sanitari

Treball Social Sanitari

Missió

Vetllar per a la integració dels aspectes socials en l’atenció a la salut i l’abordatge dels problemes socials/psicosocials que poden incidir i/o interrompre el procés assistencial, de millorar l’estat de salut des d’un abordatge biopsicosocial, garantint el procés assitencial i fer de vincle entre els diferents membres de l’equip i la resta de la xarxa de serveis socials, sociosanitaris i sanitaris.

Objectius i Accions

1. Informar, orientar i assessorar, als pacients i/o familiars.

2. Derivació i coordinació amb els diferents recursos i serveis de la xarxa.

3. Col.laborar en la el.laboració dels procediments d’atenció social a la comunitat.

4. Oferir suport individual i grupal.

5. Detectar, diagnosticar i tractament de situacions de vulnerabilitat i de fragilitat en l’àmbit de la salut des de de l’enfocament de risc.

6. Prevenció de situacions de risc social, vulnerabilitat i/o fragilitat.

7. Elaborar informes socials.