Podologia

Podologia

Peu diabètic

Missió

Atendre les demandes vinculades amb l´atenció i seguiment de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, amb un màxim de 3 visites annuals.

Donant compliment a : Instrucció CatSalut cartera pública vinculada amb podologia

Objectius i Accions

Atendre tot pacient amb diabetis que pateixi alguna de les alteracions estructurals recollides a la Instrucció del CatSalut 05/2009 (peu pla,peu buit, dits en urpa/galindos, artropaties de Charcot (no agudes), control i cura de lesions queratòtiques i unguials, alhora, control i tractament de lesions grau I (ITB>0.7). 

Informacions d'interès:

 Drets i deures de les persones candidates a accedir a aquest servei:

Drets i Deures CatSalut atenció peu diabètic

 

Enllaços d'interès: 

Llistat de professionals que ofereixen atenció podològica.

CatSalut. Implantació de l'atenció podològica.