Odontologia

Odontologia

El nostre equip està format per professionals amb una àmplia trajectòria i amb un objectiu principal fonamentat en la qualitat asistencial.

Missió

Tenir cura de la salut bucodental a totes les franges d´edat, donant cobertura als serveis públics (segons cartera establerta pel Ministerio de Sanidad y Consumo, segons el Real Decreto 63/1995 de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitàrias del Sistema Nacional de Salud, en l’annex I) i oferint una gran varietat de serveis complementaris exclosos de la cobertura de la cartera pública de serveis (CatSalut).

Objectiu

Avaluació, diagnòstic de l´estat bucal i tractament, en totes les franges d´edat.

Accions

1. Detecció i control de càries, lesiones de mucoses, patologies ocasionades per a por pròtesi dental.

2. Atenció de demandes urgents: dolor o flemó dental, patologia de l´ articulació temporomandibular.

3. Extraccions dentals.

4. Exploració preventiva en la cavitat oral, alhora, higienes per a dones gestants.

5. Higiènes dentals annuals gratuïtes: 1/any.

6. Odontopediatria:

 

Quedaran exclosos de cobertura:

 

 guia masticació fàcil