Medicina de Família

Medicina de Família

Missió

El metge o metgessa de capçalera és el teu professional de referència i el de la teva família, sempre al vostre costat, per atendre els problemas de salut que tingueu. Vetlla per tenir cura de la vostra salut amb dedicació, proximitat i rigor científic. Us informa de les mesures que poden ajudar-vos a mantenir o restablir el vostre estat de salut. Alhora presta atenció domiciliària i comunitària.

Objectius

1. Atenció sanitària a demanda, programada i urgent tant a la consulta com al domicili del malalt.

2. Indicació o prescripció i realització, en el seu cas, de procediments diagnòstics i terapèutics.

3. Activitats en matèria de prevenció i promoció de la salut (al centre sanitari i a l’àmbit domiciliari o comunitari).

4. Activitats d'informació i vigilància en la protecció de la salut.

Accions

1. Consulta a demanda, per iniciativa del pacient, preferentment organitzada a través de cita prèvia. Consulta programada, realitzada per iniciativa d’un professional sanitari. Consulta espontanea per motius no demorables. Consulta emergent inmediata. 

2. Sol.licitud de procediments diagnòstics i terapèutics al propi centre com ara, al laboratori de referència, o en centres concertats, com les tècniques d'imatge. 

3. Promoció i educació per a la salut:

a. Informació i assessorament sobre conductes o factors de risc i sobre estils de vida saludables.

b. Activitats d’educació per a la salut grupals i en centres educatius.

c. Activitats preventives:

4. Prevenir malalties i epidèmies mitjançant la detecció i intervenció en grups de població de risc.