Cardiologia

Cardiologia

Les malalties cardiovasculars representen la primera causa de mortalitat a partir dels 45 anys en els països desenvolupats del nostre entorn. La cardiopatia isquèmica secundària a la malaltia coronària , la insuficiència cardíaca i les malalties valvulars , aglutinen la gran majoria dels pacients, amb una incidència cada vegada més gran en relació a l'augment dels factors de risc cardiovascular (hipertensió , tabaquisme , colesterol i diabetis) i l'augment de l'esperança de vida de la nostra població. També és destacable l'augment marcat de les arítmies, principalment la fibril·lació auricular, clarament relacionat amb l'augment de l'envelliment de la població. A més , per la seva condició de malalties cròniques, aquestes patologies representen un important percentatge de visites als serveis ambulatoris i hospitalaris.

Al CAP Les Hortes som conscients d'aquesta realitat. Per aquest motiu, dins de l'atenció sanitària especialitzada RAE Barcelona Esquerra, el nostre CAP compta amb una consulta monogràfica de Cardiologia setmanal des de l'any 2007 (cada dilluns) que és realitzada per un cardiòleg de l'Hospital Clínic. L'activitat principal de la consulta té com a objectiu general proporcionar una atenció ràpida i eficient als pacients amb sospita clínica de problemes mèdics cardiològics (diagnòstic), i fer el seguiment dels processos cardiològics crònics per, principalment, prevenir però també tractar de manera precoç les descompensacions.

Actualment, en aquesta consulta monogràfica es visiten una mitjana de 20 pacients setmanals, un 30% de les quals són primeres visites i un 70% visites de seguiment. Per ordre de freqüència, les patologies més freqüents són les relacionades amb:

L'activitat assistencial es complementa amb una agenda setmanal de consultories no presencials, on l'equip d'atenció primària (metge de família, infermeria, assistència social) discuteixen en persona o per via diversos aspectes com són l'avaluació d'electrocardiogrames, proves complementàries i la presa de decisions clíniques tant del diagnòstic com del tractament de pacients, que no necessàriament necessiten ser atesos pel cardiòleg .

Això es complementa amb atencions telefòniques on l'especialista es posa en contacte amb el pacient per donar resposta a un problema o una pregunta que pot ser resolta per via telefònica.

L'objectiu final de la consulta especialitzada és aconseguir integrar l'atenció cardiològica dins de l'atenció mèdica i els plans de tractament general dels pacients, adequant els recursos disponibles a les necessitats particulars dels usuaris, i proporcionar una atenció cardiològica segons els estàndards de qualitat acceptats.

 

ACCÉS AL SERVEI: El seu metge de família és l'encarregat de valorar el tipus de derivació al servei (interconsulta presencial o consultoria no presencial). 

Tingues cura del teu cor (Consell de salut del Dr Ortiz)