Infermeria

Infermeria

Missió 

Oferir serveis sanitaris integrals i de qualitat, tenint cura de les necessitats de salut de la població major de 15 anys, a totes les etapes del cicle vital, reforçant l’ atenció familiar i comunitària i als grups de persones, sanes i malaltes de tots els contextos.

La nostra activitat es basa en la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia, la cura dels malalts i dels discapacitats i l’atenció al final de vida, fomentant l’autonomia i autocura.

Treballem per a la defensa i la promoció d'un entorn segur i participem en les politiques de salut, així com en la gestió i coordinació entre els diferents agents del sistema de salut.

Fem formació i investigació i contribuïm a la formació de nous professionals d’infermeria. 

Cartera de serveis