Digestiu

Digestiu

El Servei de Gastroenterologia de l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques de l'Hospital Clínic de Barcelona ofereix una atenció altament científica, moderna i personalitzada per als pacients amb malalties digestives del CAP Les Hortes.

Des de l'any 2012, aquest centre, disposa d'un professional d'aquest servei d'atenció especialitzada, atenent les malalties més freqüents de l'aparell digestiu:

Les malalties de l'esòfag:

Les malalties de l'estómac i duodè:

Les malalties de l'intestí prim:

Les malalties del fetge:

Les malalties del còlon:

Les malalties del pàncrees:

 

ACCÉS AL SERVEI: El seu metge de família és l'encarregat de valorar el tipus de derivació al servei (interconsulta presencial o consultoria no presencial).