Pneumologia

Pneumologia

Des de l'any 2007, el CAP Les Hortes, disposa d'un professional d'atenció especialitzada pertanyent a l'equip de Pneumologia de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Aquest  realitza consulta clínica per al diagnòstic, tractament i seguiment de les diferents malalties respiratòries, fet que facilita a la població de referència de la zona l'accés a l'atenció especialitzada al seu barri, amb una estreta relació amb el professional d'atenció primària de l'equip assignat al pacient.

Les patologies respiratòries més habituals que s'atenen per part de l'especialista rae que es desplaça a primària són:

 

ACCÉS AL SERVEI: El seu metge de família és l'encarregat de valorar el tipus de derivació al servei (interconsulta presencial o consultoria no presencial).

Enllaç d'interès:

Espirometría. Full d'informació per a pacients.

 

http://capleshortes.cat/app/consells/81