Endocrinologia

Endocrinologia

Des de l'any 2007, el CAP Les Hortes, disposa d'un professional d'atenció especialitzada en pertanyent a l'equip d'endocrinologia  de l'Hospital Clínic de Barcelona.

El seu objectiu és millorar l’accessibilitat a l’atenció especialitzada, alhora afavorir la formació, integració, comunicació i la transversalitat en l’atenció mèdica.

Des de el servei d’Endocrinologia es pretén:

1. Donar formació i assistència en el maneig de la patologia endocrinològica més comú als metges d’ atenció primària, a través de serveis de consultoria i sessions formatives.  

2. Dotar a l’atenció primària de recursos fàcilment accessibles per als metges de familia (hospital de dia)  que permetin una actuació ràpida en aquells casos que considerin que requereixen d’una valoració urgent. 

3. Donar atenció en la seva pròpia àrea a pacients amb patologies endocrinològiques  més complexes, però que no requereixen de l’infraestructura o dispositius d’un hospital de tercer nivell.

La patologia endocrina més freqüentment atesa pel servei inclou:

 

ACCÉS AL SERVEI: El seu metge de família és l'encarregat de valorar el tipus de derivació al servei (interconsulta presencial o consultoria no presencial).