Ortopantomografies

Ortopantomografies

És una técnica radiológica que consisteix en una radiografia panoràmica de la boca, exclosa de la cartera pública de serveis del CatSalut (Servei Català de la Salut) i a la que podreu accedir des del nostre Servei d'Odontologia.