Psicologia UB

Psicologia UB

Aproximadament, des de fa 6 anys, el Màster en Teràpia Cognitiu-Social (Universitat de Barcelona) ofereix, dins de la seva formació pràctica, un servei de psicoteràpia al CAP Les Hortes (i alguns altres centres).

El servei que s'ofereix és dut a terme per psicoterapeutes professionals i psicoterapeutes en formació (amb supervisió).

Els enfocaments cognitiu, constructivista i sistèmic guien el tractament ofert, que s'emmarca dins d'un programa d'investigació (dirigit pel Dr. Guillem Feixas Viaplana pertanyent a la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona) i que cerca el desenvolupament de tractaments que s´ajustin a les necessitats específiques dels usuaris del sistema d'atenció primària de salut.

Les avaluacions que es realitzen a l'inici, durant el procés terapèutic i al final (respectant les mesures de confidencialitat) permeten la selecció de l'opció terapèutica més adequada a les necessitats i característiques de cada cas.

Entre els diferents formats de tractament emprats s'inclouen:

Aquests permeten la provisió d'una atenció psicològica destinada al tractament de trastorns mentals no severs com:

 

* De forma continuada, des de l'any 2014, es realitza un grup terapèutic obert que, cada setmana, reuneix de 8 a 12 persones (divendres), amb diferents problemàtiques i amb l'objectiu de potenciar els recursos personals per a promoure el benestar psicològic dels participants.  

 

ACCÉS AL SERVEI: El seu metge de família és l'encarregat de valorar el tipus de derivació al servei (interconsulta presencial o consultoria no presencial).