Neurologia

Neurologia

La Reforma de L'Atenció Especialitzada ha estat un projecte inciat als anys 90 amb l'objectiu d'apropar la figura del metge especialista als equips d'Atenció Primària. 

Des de l'any 2010, el CAP Les Hortes, al igual que altres CAPs de l'Àrea Integral de Salut de Barcelona Esquerra, disposa d'un especialista en Neurologia que pertany a l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Aquest professional es desplaça a l'ambulatori amb l'objectiu de dur a terme les seves tasques assistencials.

Amb aquest desplaçament s'ha aconseguir millorar l'accessibilitat de pacient i metge de familia d'atenció primària a l'atenció neurològica. 

El nostre paper com a neuròlegs és oferir una activitat de qualitat tant asistencial com de consultoria als metges de família, per tal que ells mateixos puguin fer seguiment d'algunes malalties molt freqüents, sota la nostra supervisió. 

Les patologies més prevalentes valorades a la nostra consulta són:

No obstant això, algunes entitats com el vertigen i els síncopes són poques vegades de causa neurològica. És important recordar que quan un pacient presenta una clínica aguda que suggereixi un ictus ha de ser valorat en un centre hospitalari el més aviat possible per no retardar el seu diagnòstic i tractament.

ACCÉS AL SERVEI: El seu metge de família és l'encarregat de valorar el tipus de derivació al servei (interconsulta presencial o consultoria no presencial). 

Consell de Salut Dra Llufriu (H Clínic)

Consell de Salut Dra Llufriu (H Clínic): Parkinson