Medicina Complementària

Medicina Complementària

Teràpia Neural

Missió

Pràctica mèdica, nascuda a Alemanya al 1925, de la mà de dels germans metges HUNEKE (descobridors de les propiestats terapèutiques dels anestèsics locals), que enten a l'ésser humà com un sistema complexe amb capacitat d'auto-organització, i que està en relació directa amb tota la resta de constituents de la vida.

L'interacció ment, sistema nerviós i sistema immunitari constitueix l'eix de la nostra capacitat d'adaptació, caracterísitca fonamental per a la supervivencia, desenvolupada en el procés evolutiu. Alhora, el sistema nerviós integra els diferents òrgans i teixits del nostre cos, donat que és una xarxa d'informació que arriba a totes les cèl·lules mitjançant la matriu extracel.lular o sistema bàsic. És a dir, qualsevol irritació que alteri les propietats i funcions d'una part d'aquest sistema estarà afectant a la seva totalitat, amb manifest dels símptomes on hi hagi una predisposició a la disfunció.

Teràpia àmpliament utilitzada a Alemanya, Suïssa, Àustria, Argentina, Colòmbia, Mèxic i Espanya.

Objectiu

Neutralitzar les irritacions del sistema nerviós vegetatiu, mitjançant l'aplicació d’un anestèsic local (generalment, procaïna), en concentracions baixes, concretament, on els teixits han patit  agressió o lesió.

Accions

Tractar el sistema nerviós, especialmente, el vegetatiu.