Atenció a la ciutadania

Atenció a la ciutadania

Missió

Es fonamenta en l'actuació a mode de finestreta única en gestions administratives vinculades amb l'àmbit de l'atenció primària i complementàries essent una més de les primeres portes d'accés al sistema sanitari públic.

Objectius

1. Detectar, Informar, Orientar, Traduïr les necessitats sanitàries de tipus administratiu d’aquells usuaris assignats al centre i desplaçats, generades per professionals propis o especialistes desplaçats (RAE/ASSIR).

2. Agilitzar els canals d’accés a l’Equip Sanitari del CAP i als seus centres de referència o prestacions relacionades, ja siguin proves/valoracions internes/externes al centre, relacionades amb l’àmbit de l’atenció primària de salut i atencions  psico-socio-sanitàries complementàries, respectat els processos establerts, d’acord amb les directrius establertes pel Servei Català de la Salut.

3. Alhora, facilitar les getions d’aquells que són atesos en els serveis exclosos de la cartera de serveis CatSalut, que presten servei a les nostres instal.lacions, amb l’objectiu de facilitar l’accés a serveis complementaris demandats per la població.

Accions

- Intervenció en la definició, recollida documental i determinació de nivell en el procés d'acreditació dels usuaris de zona (targeta sanitària individual) i gestió d'incidències i modificacions de dades.

- Gestió de citacions en el centre i fóra del centre, actuant com a facilitadors del continuum asistencial i intermediant en aquells talls comunicatius que es puguin produïr (derivacions, prescripcions).

- Gestió de prestacions complementàries de la cartera pública de serveis (productes exclosos, farmàcies reduïdes, rescabalament de despeses, Cuida'm, La Meva Salut).

- Participació en el cicle de millora continuada dels processos del centre.

- Realització de tallers informatius (citaweb, La Meva Salut o col.laboració amb el districte en tallers realitzats a nouvinguts).