Cobertes Verdes

 

L'àrea metropolitana de Barcelona té una superfície de 634,65 km ² i una població de 3.048.479 habitants, resultant ser una de les àrees urbanes més densament poblades d'Europa.

 

Hi ha molts factors que han incidit en aquesta situació, especialment, els moviments migratoris.

 

Aquest creixement de la població s'ha produït al centre i a les barriades perifèriques, limitant-se significativament els espais verds.

 

Això ha afectat la qualitat de l'aire en aquestes àrees a causa de les altes concentracions de trànsit i edificis.

 

D'altra banda, aquest creixement demogràfic implica, moltes vegades intrínsecament, l'aparició d'exclusió social.

 

Tot plegat ha generat una demanda local per a la recuperació i regeneració d'espais verds a la ciutat.

 

Amb el procés d´estabilització de la població de la regió metropolitana de Barcelona des de  2010 les polítiques actuals, a diferents escales, intenten recuperar espais de la ciutat, posant en marxa solucions innovadores. Una d'elles es coneix com "cobertes verdes" i consisteix en convertir les teulades dels edificis en zones verdes.

 

 

 

Aquesta idea té un potencial enorme, ja que al voltant del 67% de les teulades de Barcelona són tècnicament vàlides per a poder-se  transformar en espais verds. Allò és per què, dins el seu compromís per assolir una ciutat  més sostenible i menys vulnerable davant el canvi climàtic, l'Ajuntament de Barcelona ha publicat una convocatòria amb fons propis per a la realització de cobertes verdes a la ciutat.

 

 

 

La creació d'una coberta verda  pretén obtenir beneficis per a la comunitat, com ara:

 

1. millorar les relacions socials i la inclusió social realitzant un projecte accessible per a la població

 

2. millorar l´aspecte del paisatge i ambiental de l'entorn (amb una focalització específica en la reducció de la contaminació atmosfèrica i augmentar la biodiversitat )

 

3. fins i tot millorar la percepció de la salut i el benestar dels usuaris.

 

Per a aconseguir-ho es requereix la col·laboració dels usuaris del centre que estiguin interessats en aquest projecte. Aquest interès ja s'ha expressat a les enquestes que s'han distribuït a l'atzar al CAP Les Hortes.

 

Per aquest motiu al nostre centre d'atenció primària amb especial interès en la salut comunitària, hi ha una voluntat d'implementar una teulada verda al seu terrat com un hort urbà autosostenible.

 

La implantació d'un jardí al terrat a un centre sanitari és un projecte innovador per a la regeneració urbana que proporciona una mesura directa de resultats sobre la salut de la comunitat en implementar-se intervencions més sostenibles.

 

 

 

Aquest projecte també té una vocació d'investigació, en diferents línies d'interès científic, sempre dirigides a destacar el benefici d'una idea nova per als usuaris del nostre centre.

 

« Tornar