10/10 Dia Mundial de la Salut Mental

Parlar de Salut Mental ajuda a reduir l’estigma i la discriminació. Escoltar que és normal tenir un problema de salut mental de mà de qui el té, ajuda a trencar estereotips. I com més parlem de salut  mental, més fácil ens será buscar ajuda quan ens trobem malament i necessitem suport.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, (OMS) una de quatre persones experimentarà un problema de salut mental en algún moment  de la seva vida, .Els efectes son tan reals com un braç trencat, tot i que no hi hagi un guix o un cabestrell que ho demostrin.

Sovint, donem molta més importancia a les enfermetats anomenades “físiques”, que no pas a les mentals, potser perque sempre ens han donat por aquest tipu d’ anomalies. Encara avui en dia, les persones diagnosticades amb problemas de salut mental s’enfronten a nivells alts d’estigmatització i discriminació. Ja és hora de canviar aquesta mirada.

La Salut Mental no és només l’absència d’un transtorn mental. L’OMS la defineix com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma fructífera i fer una contribució a la seva comunitat.

Tenir un diagnòstic de Salut Mental no suposa, per tant, un impediment per portar una vida normalitzada en comunitat i per gaudir d’una bona salut mental.

 

A Calatunya, associacions com Obertament i Salut Mental Catalunya están fent una molt bona feina per tal de millorar la qualitat de vida de les persones.

 

www.salutmental.org

www.obertament.org

  

« Tornar