Memòria anual

Memòria anual

Les memòries anuals us informen de les activitats i accions realitzades per tots els professionals que treballen a Cap Les Hortes, així com les accions formatives de les persones que treballen als nostres serveis amb l’objectiu de garantir-vos uns serveis de qualitat.

 

 

Memòria 2013

Memòria 2014

Memòria 2015

Memòria 2016

Memòria 2017