Brots epidemiològics en 2018

Brots epidemiològics en 2018

Un dels motius pels quals la gent creu que les vacunes no són necessàries és la pèrdua de la percepció del risc que suposen les malalties per les qual prevenen.

Creure que les malalties que evitem mitjançant les vacunes han desaparegut és un error perillós. Cada any patim brots epidèmics, perquè els gèrmens continuen entre nosaltres i només cal que trobin una bossa d’individus susceptibles per a que puguin infectar i propagar-se.

Repassem els principals brots que van assolir el nostre planeta l’any 2018:

El més proper, sens dubte, és el brot de xarampió que afecta a Europa des de 2017.
Al 2018 es van donar 82.596 casos de xarampió, 15 vegades més que a 2016. El 61 % dels casos van precisar hospitalització i van morir 72 individus.
La situació a l’estat de Nova York és especialment preocupant, ja que des d’ octubre de 2018 es troba davant el pitjor brot de xarampió en vàries dècades que l’ha dut a declarar l’estat d’emergència. Els més de 400 casos  es concentren a dues comunitats de jueus ortodoxos, que refusen la vacunació per conviccions religioses. L’origen del brot està en un nen que va arribar a Nova York procedent d’Israel, i és que Israel també està patint un brot de grans dimensions, amb més de 3400 casos en menys d’un any.

Al Japó, on durant uns anys es va interrompre la vacunació amb vacuna triple vírica creant una bossa d’individus susceptibles, s’ha produït al 2018 un brot de rubèola amb 3.839 casos, de moment sense que s’hagin de lamentar casos de rubèola congènita, la forma més greu de totes que afecta als fills de mares que pateixen la malaltia durant l’embaràs i que cursa amb retard mental i sordesa.

A Haití persisteix el brot de diftèria que s’inicià al 2014. Fins ara s’han donat 808 casos, amb 107 morts. Semblant situació pateix des de juliol de 2016 Veneçuela, amb 2.726 casos de diftèria i 280 morts.
A Bangladesh, a la població de refugiats Rohingya s’han donat més de 8000 casos de diftèria amb 45 morts.

També la malaltia meningocòccica continua produint brots imprevisibles amb distribució universal; aquest any el brot més nombrós ha afectat a Níger, on s’han donat 1.053 casos, la meitat d’ells per serogrup C.
Altres brots han estat els de còlera a Haití, Yemen i Mozambique, el de febre tifoide a Zimbawe amb més de 8.000 casos i febre groga a Brasil i Nigèria.

La gran majoria d’aquests casos es podrien haver estalviat si es mantinguessin bones cobertures vacunals.

A països sense recursos econòmics o amb conflictes bèl·lics, aquests impedeixen l’arribada de vacunes.

A països de l’anomenat primer món, són els propis individus que les refusen per creure-les perilloses o innecessàries...

Tot això posa de manifest que vivim en una situació de fràgil seguretat i que els gèrmens estan a l’aguait de trobar a qui infectar.

 

« Tornar