Què és la febre?

Què és la febre?

La febre és l'elevació de la temperatura corporal produïda pel nostre sistema immunitari per a lluitar contra un germen, sigui un virus, un bacteri, un fong o un paràsit.

Els gèrmens es reprodueixen a temperatures baixes; amb l’elevació de la temperatura que comporta la febre, ho fan amb molta dificultat. D’aquesta manera, la febre col·labora amb les nostres defenses: els leucòcits eliminen els gèrmens i la febre impedeix que es vagin reproduint per una altra banda.

La febre també és el senyal que ens permet saber que patim una infecció. No ens diu si és produïda per un virus, un bacteri o altra tipus de germen però podríem dir que en general, les temperatures més elevades (per sobre de 39’5ºC) estan provocades per bacteris tot i que no sempre és així (per exemple, el virus de la grip dóna febre molt alta) i les febretes i febres per sota de 38,5ºC corresponen a infeccions víriques, també amb les seves excepcions.

La febre no és perillosa per se a un individu normal. Tampoc ho és la febre alta (fins a 42ºC)  Si bé és cert que augmenta el consum d’oxigen del cervell i per a pacients hospitalaris, en estat molt crític, és perjudicial però no pas per la majoria.

La febre alta no provoca convulsions. La gent que convulsa amb la febre ho fa perquè té una predisposició genètica i de fet, ho solen fer amb febre no gaire alta. Per tant, si el nostre fill no ha patit mai convulsions, no hem de patir perquè pugui fer-ho amb febre alta.

El 90% de les infeccions  dels nens són produïdes per virus. Per tant, el 90% de les vegades que un nen tindrà febre serà de causa viral.

Els virus produeixen infeccions que es resolen soles i son de caràcter banal. Dit això, s’estén que el 90% de les febres no caldrà tractament específic amb antibiòtics ni altres antiinfecciosos.

Quan s’ha de tractar la febre amb antitèrmics?

Només quan al nen li provoca malestar, postració, mal de cap... Si no és així, és bo que l’elevació de la temperatura corporal participi amb el nostre sistema immune.

« Tornar