Setmana Mundial Immunització: Xarampió

Setmana Mundial Immunització: Xarampió

El xarampió és una malaltia infecciosa produïda per un virus.

Provoca:

Al 30% dels casos, però, s’associen infeccions secundàries com:

en un de cada 1000 casos es produeix:

en un de cada 3000 casos es produeix:

en un de cada 100000 supervivents, provoca anys després d’haver-se resolt:

És la malaltia més contagiosa que es coneix (el 90% de les persones susceptibles es contagiaran si entren en contacte amb un malalt) i es pot prevenir mitjançant una vacuna viva atenuada, que s’administra en 2 dosis, al nostre entorn als dotze mesos i tres anys.

A l’era pre-vacunal es donaven uns 150.000 casos/any a Espanya, milions arreu del món.

La gran eficàcia dels programes de vacunació infantil ha aconseguit disminuir els casos de xarampió entorn al 95-99%, a la majoria del països del món. Tot i això, encara avui es produeix un nombre inacceptablement alt de casos i morts per xarampió.

La OMS ha fixat diferents dades per a l’eliminació de la malaltia a diferents regions, però ha hagut de endarrerir-les un cop darrera l’altre per la persistència de brots arreu del món.

La darrera data, situada al 2020 per a la Regió d’Europa, també s’haurà de endarrerir.

Als darrers anys, degut a corrents que refusen la vacunació així com a la manca d’accés a les vacunes d’alguns països europeus,  es produeixen greus brots, amb un nombre creixent any rere any de casos i morts per xarampió: Al 2018 es van donar 82.596 casos, 15 vegades més que a 2016. En van morir 72 individus.

Nova York es troba actualment en estat d’emergència pel pitjor brot de xarampió en vàries dècades. Els més de 400 casos  s’han donat entre jueus ortodoxos, que refusen la vacunació per conviccions religioses. S’ha prohibit anar a l’escola i llocs públics als individus no vacunats com a mesura de control de disseminació de la malaltia. Israel també està patint un brot de grans dimensions, amb més de 3400 casos en menys d’un any.
I què passa al nostre territori? Doncs de moment la situació no és alarmant. Les nostres elevades taxes de vacunació amb dues dosis de vacuna triple vírica mantenen de moment una situació de només un discret repunt en el nombre de casos des de 2016. L’any 2018 es van declarar 220 casos de xarampió a Espanya.
No obstant, la resta d’Europa ens ha de servir de mirall del què podria passar si disminuïssin les taxes de vacunació. Cal mantenir-nos alerta i no baixar la guàrdia. A més de la vacunació sistemàtica dels nens, també es recomana que tots aquells individus nascuts després de 1966 i que no tinguin constància per informes mèdics d’haver patit la malaltia, rebin dues dosis de vacuna triple vírica.

Fonts:
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/sarampion-espana-2018
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/measles-rubella-monthly-monitoring-report-february-2019.pdf
https://vacunasaep.org/profesionales/noticias/sarampion-europa-oms-2018
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/measles
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/promocio_salut/vacunacions/00manual_de_vacunacions/Manual-de-vacunacions.pdf

« Tornar