SAHOS en nens

SAHOS en nens

Com en adults, la síndrome d’apnea-hipoapnea obstructiva del son (SAHOS) consisteix en:

Els afectats solen dormir amb la boca oberta i hiperextensió del coll. Al igual que en adults, poden desenvolupar secundàriament cardiopatia, hipertensió arterial i pulmonar.

Les criatures afectes de SAHOS, a diferència, però, de l’adult no solen presentar hipersòmnia diürna, sinó més aviat:


Les causes més freqüents de la SAHOS en nens són:

Els pares han de saber que no és normal que els nens ronquin a cap edat (llevat de quan estan refredats) ni cal esperar que cedeixi espontàniament amb el creixement. També és important saber que l’absència de simptomatologia diürna no descarta al 100% la SAHOS i que cal consultar amb el pediatra de família quan el nen ronca de manera habitual, considerant-se habitual almenys tres dies a la setmana durant tres setmanes en absència de quadres catarrals, i també quan existeix un son intranquil i fragmentat o pèrdues urinàries nocturnes.

Des dels serveis de pediatria, professionals de referència realitzaran una exploració física i una avaluació de la gravetat del cas (per la qual cosa resulta molt útil aportar una filmació del nen mentre dorm per objectivar la intensitat dels roncs, les apnees o la posició al dormir), proposant-vos diferents alternatives terapèutiques o derivacions a l’especialista adient segons la causa.

 

« Tornar