Situació de Risc Durant l'Embaràs

Situació de Risc Durant l'Embaràs

Quan la dona està embarassada el seu cos presenta una sèrie de canvis i necessitats.

En un embaràs norma el treball pot interferir en la seva vida i en la del fetus, assumint un risc per a la seva salut o la de la seva criatura.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per assegurar els llocs de treball segur i saludable, recomana espais lliures de risc  tant per homes com per a dones. Concretament, la protecció de la maternitat en l'empresa ha de conservar la salut del treballador i el seu fill o filla, així com la feina.

Els objectius de la llei, per tant, esdevindrien en una doble finalitat:

Des de 2008 s'elaborà un protocol per a l'estimació de la situació laboral de risc durant l'embaràs per la societat espanyola d'Obstetrícia i Ginecologia (SEGO).

El permís per risc durant l´embaràs NO és una BAIXA MÈDICA per malaltia, doncs l'embaràs no és una malaltia, i es contempla una compensació per a evitar que la realització de la feina habitual de la dona pugui ocasionar-li algún mal al seu estat de gestant.


Durant el període que dura l´embaràs ,la dona en permís per risc, rep un benefici igual al 100% del seu salari.


Cóm es tramita?


És molt senzill.

La treballadora ha de presentar un informe de l'embaràs de la mutua del treball indicant setmanes de gestació i de la data probable de part, que pot ser cumplimentat per a professionals de medicina de família o ginecologia de la xarxa sanitària  pública.

Així mateix, l'empresa ha de  certificar el lloc de treball i riscos associats (amb prèvia valoració de possible reubicació de la treballadora en un lloc de treball sense riscos en l´Organització que la te contractada)l, essent la mútua la que, amb professionals de medicina del treball, dictamina des de quina setmana de gestació el risc afecta l'embaràs, segons normativa vigent.


Si es treballa en més d'una empresa es podria donar el cas de tenir la prestació de l´ empresa on hi ha risc, i continuar treballant per l'altre entitat.


La prestació acaba quan l'embaràs s'extingeix, o s'uneix a un altre treball compatible.

Si en vols saber més :

PORTAL TRESSORERIA SEGURETAT SOCIAL TRÀMITS

Guia risc en embaràs

INSIGHT 2011

« Tornar