Antibiòtics:quan prendre'ls?

Antibiòtics:quan prendre'ls?

Els antibiòtics, utilitzats per primera vegada a la dècada del 1940, constitueixen un dels grans avenços de la medicina.

 


Hi han 2 tipus principals de microorganismes causants de malalties infeccioses:

• els virus
• els bacteris

Encara que alguns bacteris i virus poden causar malalties amb símptomes semblants, la manera com aquests dos tipus de microorganismes es multipliquen i transmenten la malaltia és diferent.


BACTERIS

Alguns bacteris però, si que provoquen malalties quan envaeixen alguna part del cos humà, es multipliquen i interfereixen amb els processos normals de l’organisme.

Els antibiòtics són eficaços davant els bacteris perque impedeixen que creixin i es multipliquin.

VIRUS

Els virus no responen al tractament amb antibiòtics.

En els darrers anys s’han descobert tractaments farmacològics per a tractar algunes malalties produïdes per virus com l’Herpesvirus, el virus de la Hepatitis C, el VIH,…anoments antivírics.


Així doncs, els antibiòtics no són útils davant les malalties més freqüents i que estan produïdes per virus: els refredats, la grip, la majoria de  gastroenteritis, conjuntivitis, etc.

A banda de no ser efectius, fer-ne un ús inapropiat pot provocar:

 Ús responsable antibiòtics

Cal informar que la resistència a l’antibiòtic no és de la persona, sino del bacteri, motiu pel que el fet de no consumir habitualment antibiòtics, no ens garanteix més efectivitat de l’antibiòtic quan el prenem.

La resistècia la genera el bacteri, motiu pel que encara que sigui la primera vegada que consumim un antibiòtic, si el bacteri que ens ha infectat és resistent, aquell antibiòtic no ens serà útil.


SUPERBACTÈRIES

Les superbactèries  són microorganismes multirresistents als antibiòtics, podrien infectar fins a 180.600 persones l’any a Espanya, i d’aquestes, 35.400 moririen, segons una estimació de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clínica (SEIMC), arrel d’un treball, en el que han participat 82 centres sanitaris.


Aquestes xifres superen les actuals de morts a causa de les resistències als antibiòtics, que estarien al voltant de :


Malalties com la gonorrea, les pneumònies e infeccions urinàries per segons quins bacteris i les infeccions a unitats de cures intensives estan al capdavant de malalties causades per bacteris resistents.


España ocupa el primer lloc del món en consum d’antibiòtics sense cap raó epidemiològica que ho justifiqui
L’ús indiscriminat i moltes vegades innecesari, està directament relacionat amb l’augment de les resistències.

Les principals causes per a l’aparició i propagació de resistències són:

Per a controlar l’avenç d’aquests bacteris multiresistents es precisa:

Resistència als antibiòtics

Per tot això, des de fa temps s’ha posat en marxa un Plan Nacional de Resistencia a Antibióticos:

Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos

Aquest pla posa ènfasi en la vigilància del consum d’antibiòtics, aconsellant evitar l’autocosum i insistint en la necesitat de la prescripció mitjançant una recepta per part de professionals mèdic, per a ser dispensada a l’oficina de farmàcia.
El pla també inclou:

 

Queda clar que es tracta d’un objectiu a millorar entre tots:

Tots podem fer la nostra contribució!

Resistencia antibióticos

Antibiòtics amb seny

Els antibiòtics NO són SEMPRE la SOLUCIÓ

« Tornar


Descarregar PDF: 1439-ACSA-DOSSIER_Bioresistencies_VF-27oct-JP.pdf