PLA DE MEDICACIÓ:CADUCA

PLA DE MEDICACIÓ:CADUCA

CUIDA´T

Informàtica i electrònica en l'àmbit de la salut, diada que ajuda a  disposar de la recepta electrònica facilitadora de la dispensació dels fàrmacs a la teva oficina de farmàcia segons la prescripció puntual o  habitual, de mans de la persona professional de la salut que ha valorat el teu cas.


Aquesta prescripció té un temps de vigència , essent que en tractaments de llarga durada seria màxim d'un any, per seguretat de pacient i condicionada la seva renovació a la revaloració de la persona prescriptora.

El temps de vigència del vostre pla consta a la part superior dreta d´aquest 

                                                
Un dels motius de la caducitat del a recepta electrònica, és la seva adequació a la necessitat actual de la persona, donat que , és possible ,  hagi canviat i que el tractament prescrit no s'adeqüi.


La persona professional de medicina  que realitza la recepta és responsable de si els fàrmacs són els adequats o no pel control de la patologia que presenta la persona a la que s'aten. És per això que resulta necessària la seva re-avaluació per a poder determinar si es continua o no amb el mateix tractament.


Així doncs , mínim un cop l'any i prèvia caducitat del pla de prescripció , resulta necessari el contacte  amb el seu equip de medicina -infermeria  per  a re-avaluar la seva situació i poder ajustar el tractament a les seves necessitats.

Aquesta renovació de prescripció implica als diferents professionals mèdics que atenguin les seves malalties (medicina de família/atenció especialitzada).

preguntes freqüents recepta electrònica

« Tornar