La infermeria, peça clau en la salut

La infermeria, peça clau en la salut

L’equip d’infermeria d’Atenció Primària és una peça clau en el Sistema Català de Salut.


La seva activitat assistencial dintre del Centre D´Atenció Primària (CAP) se centra a tenir cura de les persones, les famílies i la comunitat en les diferents etapes i situacions de la vida.
Alhora, desenvolupen un paper determinant en la promoció de la salut i la prevenció de les malalties, fomentant l’autonomia i fent educació sanitària adreçada a l'autocura de les persones.

La infermeria en Atenció Primària ha de ser entesa, per tant, com una professió de servei, humana i propera.

L’Atenció de les necessitats  que presta aquest col·lectiu s´ofereix al centre o al domicili, mitjançant la consulta a demanda, concertada o urgent, a persones i famílies a totes les etapes de la vida, donant resposta a les necessitats de la ciutadania o aprofitant els  espais de relació comunitària.

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

En relació amb les necessitats de les persones

La Infermeria fa un abordatge individual i familiar de les persones durant la seva vida, atenent els diferents grups d’edat:

En relació amb les necessitats del territori/comunitat

La Infermeria fa un abordatge poblacional a nivell general i a grups d’especial vulnerabilitat.

En relació amb les necessitats professionals

La Infermeria realitza tasques de:

Infermeria de família i comunitària

COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA INFERMERA

Les competències de la infermeria estan orientades, no només a tenir cura de la malaltia sinó sobretot a contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones, la família i la societat, assolint més activitats de tipus preventiu i d´incentivació de la salut.
Les seves tasques es distribueixen, fonamentalment, entre:

FUNCIONS ESPECÍFIQUES

Promoció i manteniment de la Salut

Realització d’activitats d’educació sanitària individual i grupals, adreçades tant a persones sanes com amb malaltia, amb l’objectiu de millorar les seves habilitats i coneixements, potenciant l’autonomia i la capacitat per l’autocura.
En aquest sentit, infermeria dona suport per adoptar i mantenir hàbits de vida saludables, com per exemple:

Prevenció de malalties

Realització d’activitats preventives mitjançant la recollida de dades bàsiques per fer l’anàlisi i valoració clínica i poder determinar la situació de salut de la persona, família i comunitat, sempre amb la màxima confidencialitat.
D’aquesta manera, quan una persona arriba a la consulta, se li demanen una sèrie de dades que es recullen a la seva Història Clínica com són: edat, pes, alçada, antecedents personals/familiars, hàbits alimentaris, exercici físic, consum d’alcohol i tabac, presa de constants vitals (tensió arterial i freqüència cardíaca), etc.
Amb aquesta informació, infermeria analitza i detecta problemes de salut per poder aconsellar la persona i, si escau, li proposa modificar els mals hàbits, els que a la llarga han demostrat que tenen més riscos sobre la nostra salut.
Alguns exemples serien: prevenció de trastorns alimentaris, de la inactivitat física, del son, de l’embaràs en pre-adolescents, consum de drogues, tabac i alcohol, incontinència, pèrdua auditiva i oftalmològica, detecció i vigilància dels maltractaments, immunitzacions, malalties de transmissió sexual, angoixa i depressió, entre altres.

Atenció a la persona malalta

Realització de tècniques infermeres, de forma sistemàtica i organitzada, com per exemple:

Cura de les persones en situacions específiques
Seguiment, control i/o acompanyament en diferents àmbits i situacions:

La infermeria del CAP fa una valoració de la persona i li ofereix ajuda per al millor control de la seva malaltia, repassant i modificant hàbits higiènics i dietètics i aconsellant com prendre la medicació.

Atenció domiciliària

L’equip d’infermeria també és encarregat d’atendre les necessitats sanitàries i de prevenció de la salut a domicili, tant a persones que puntualment no puguin desplaçar-se al centre (per exemple, després d’una intervenció), com a aquelles que el seu estat de salut els hi fa  impossible traslladar-s’hi.

Atenció pediàtrica

La infermeria fa el seguiment de l´evolució de l’infant des que és un nounat fins als 14 anys. Realitza tasques de:

Recerca

Investigació per a la millora de la professió Infermera  i participació en estudis científics i assajos clínics en atenció primària, siguin del propi del centre o en col·laboració amb la indústria farmacèutica.
En aquest àmbit, cal destacar la institució IDIAP Jordi Gol, institució referent en recerca en l’Atenció Primària a nivell nacional i internacional, liderant la investigació d’excel·lència i facilitant la participació dels professionals, i la difusió i aplicació dels resultats en la pràctica diària.

IDIAP Jordi Gol

COIB

« Tornar


Descarregar PDF: C_ConsulteuInfermers.pdf