Fibromiàlgia

Fibromiàlgia

La fibromiàlgia és una malaltia d’origen desconegut caracteritzada per dolor musculoesquelètic crònic generalitzat, que s’acompanya, molt freqüentment, d’altres símptomes com ara el cansament, alteracions del son i trastorns psíquics (depressió i ansietat).   

La seva prevalença a Espanya és del 2.4% , amb una freqüència més elevada en les dones  ( 4.1% en dones i 0.2% en homes ) i afecta principalment persones de mitjana edat ( 40-49 anys ).

La fibromiàlgia és una malaltia crònica que pot afectar de forma significativa la salut i la qualitat de vida de les persones que la pateixen. És per això important realitzar el seu diagnòstic i tractament el més aviat possible.

A l’Atenció Primària és on es diagnostiquen el nombre més elevat de casos de fibromiàlgia.

El seu diagnòstic és fonamentalment clínic, és a dir, basat en la simptomatologia que presenten les persones juntament amb l´exploració dels punts sensibles al dolor

Abans de confirmar aquest diagnòstic s’hauran de realitzar una sèrie de proves complementàries ( analítica, proves d’imatge ... ) per descartar o confirmar l’existència d’altres malalties amb símptomes similars.

La fibromiàlgia és una patologia benigna tot i ser crònica. El seu tractament pot ser de 2 tipus:

Per tot això, l’atenció als malalts amb fibromiàlgia requereix un abordatge multidisciplinar, amb la intervenció  de  diferents especialitats en funció de la simptomatologia i les necessitats de cadascuna de les persones que la pateixen:

No és hem d’oblidar de l’important paper de la família i la seva comprensió com a recolzament , en el dia a dia,  de les persones amb diagnòstic de fibromiàlgia.

Les associacions de malalts amb fibromiàlgia també poden ser de gran ajuda.

Associació Catalana d´afectades i afectats de fibromialgia i altres Síndromes de Sensibilització Central

Amb el tractament de la fibromiàlgia aconseguirem millorar la simptomatologia de les persones que la presenten, així com, augmentar la capacitat de la persona afectada per a afrontar la malaltia, millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar psicològic.

 

 

« Tornar


Descarregar PDF: fibromialgiaCartell taula DM BCN Sants.doc