Llevadores al Cap

Llevadores al Cap

Les llevadores del programa d’atenció a la dona tenen la responsabilitat de tenir cura de la salut sexual i procreativa de les dones, de totes les edats, des de criatures fins a dones a la menopausa.
Encara que s’associa llevadora en atenció als  parts, aquest tipus de professionals realitzen revisions ginecològiques a dones des dels  25 anys, atenció a adolescents en xerrades sobre sexualitat i mètodes anticonceptius , així com assessorament en salut i acompanyament en processos vitals com la maternitat i el post-part.
La vesant més coneguda, però, es l’atenció a la dona embarassada, fent el seguiment del procés, contemplat des d´una visió àmplia

            *mesures antropomètriques de talla, pes

            *tensió arterial

            *proves de sang i d’orina per descartar patologies

             *alçada uterina

             *estàtica fetal

             *auscultació del fetus

            *la prevenció de la tristesa puerperal

            *la necessitat de ser reconeguda

            *tenir una xarxa de suport per la criança.


Als grups d’educació pel naixement es treballen: els desitjos, les expectatives, les pors, els processos de normalitat del part i el puerperi, com també quan aquests  s’allunyen de la normalitat i es poden detectar patologies i anar a buscar ajuda a la llevadora referent.


Els grups de criança ajuden a les dones a: sentir-se entre iguals, a tenir la llibertat de fer preguntes que surten en relació a la criança de les seves criatures, a compartir amb altres dones i homes els seus neguits, les seves necessitats i assegurar-se ,a empoderar-se  en la criança respectuosa del seu nadó i poder triar el tipus de alletament que volen fer.

http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2015/documents/guia_part_normal_embarassades_aquas2015.pdf

Guia per a embarassades 2018

« Tornar