Setmana Mundial de la Immunització 5

Setmana Mundial de la Immunització 5

La tos ferina és una malaltia infecciosa i contagiosa produïda per un bacteri, la Bordetella pertussis, que en nens grans i adults provoca tos intensa que pot durar setmanes o mesos però que en menors de 3 mesos pot ser molt greu i provocar inclús la mort (la meitat dels casos precisen hospitalització i la mortalitat és d’un 1% dels casos)
La tos ferina esdevé avui dia un problema de salut pública, ja que la vacuna no confereix immunitat permanent ni absoluta. Cada any es produeixen milers de casos i unes 5-6 morts, sempre en menors de 3 mesos.
Els més susceptibles i vulnerables davant la malaltia, però, no es poden vacunar ja que la vacuna només es pot administrar a majors de sis setmanes.
Per tant, per protegir aquests petits calia trobar una solució i es va trobar en la vacunació de les dones embarassades  entre la setmanes 27 i 36 de gestació, per tal que produeixin anticossos que es transmetin a través de la placenta fins al fetus i aquest neixi protegit. Aquesta protecció no és permanent, però durarà fins que pugui rebre les primeres vacunes.
Cal recordar:
Vacunar les dones embarassades al final de la gestació protegeix el nadó els primers mesos de vida
Els pediatres, neonatòlegs, comadrones i infermeres pediàtriques també cal que ens vacunem per protegir els més menuts.
La mare que s’ha vacunat durant la gestació també protegirà el seu fill en estar protegida ella, ja que no podrà patir la malaltia i contagiar-la-hi.

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Tos_ferina

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/e/embaras_part_i_postpart/documents/arxius/triptic_vac_embaras_tos_ferina_def.pdf

http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/HUVH_Curs_Vacunes

« Tornar