¿Qué és l'enterovirus?

¿Qué és l'enterovirus?

Els enterovirus són una família de virus que engloba molts de diferents: els virus de la poliomielitis, els echovirus, els coxsackie A i B i d’ altres enterovirus. La majoria provoquen quadres respiratoris i gastrointestinals de poca gravetat. Cursen amb febre, tos, mal de gola, diarrees, vòmits i en ocasions conjuntivitis o erupcions cutànies.

Les infeccions per enterovirus no pòlio són molt freqüents, sobretot a la primavera i l’estiu; cada any es donen milers de casos en nens; també de manera relativament freqüent produeixen meningitis limfocitària, molt més lleu que la meningitis bacteriana i que cura sense seqüeles.

Als darrers dos mesos, a Catalunya s’han produït al voltant de seixanta casos d’infecció per enterovirus amb afectació neurològica. Això succeeix perquè determinats serotipus d’ enterovirus, tenen la capacitat de penetrar al sistema nerviós central i produir-ne símptomes. Cal recalcar que són enterovirus no pòlio (Europa és una regió lliure de pòlio gràcies a la vacunació des de juny de 2002).

Aquests quadres comencen de la manera típica, amb febre, tos i mucositat, però al cap de dos - tres dies es desenvolupen símptomes d’afectació del sistema nerviós central, com ara debilitat muscular, alteracions de la marxa, incapacitat per parlar o empassar o alteracions del sensori.

La majoria dels casos han estat en nens menors 6 anys.

El per què d’aquest elevat nombre de casos amb afectació neurològica no es coneix. Segurament està en relació amb el serotipus que aquest any és més prevalent. S’ha parlat del serotipus D68, però aquest habitualment produeix afectació greu a nivell respiratori i només s’ha confirmat en un cas. Sembla més probable el serotipus D71, que típicament produeix afectació neurològica, però els exàmens per classificar el virus són complexos i lents, i haurem d’esperar per poder conèixer-ne més.

Què ens ha d’alarmar?

- Mal de cap, febre i vòmits

- Somnolència marcada

- Postració marcada

- Tremolors

- Dificultats per mantenir-se de peu o per caminar

- Dificultat a la parla, la deglució o per respirar

- Paràlisi, manca de força o debilitat d’extremitats

Si observeu qualsevol d’aquests símptomes, heu de consultar a qualsevol dels hospitals de la nostra xarxa (no és cert, com s’ha dit en alguns grups de whatsApp que circulen, que només es poden atendre a la Vall d’Hebron)

Cal dir que tot i que alguns pocs casos han tingut una evolució molt dolenta, la gran majoria s’han recuperat sense seqüeles.

Què podem fer per evitar la infecció?

Actualment no disposem de vacuna contra aquests virus ni de tractament específic. Les mesures per evitar el contagi són molt bàsiques:

- Rentar les mans de manera sovint amb aigua i sabó o solucions alcohòliques dels nens que acudeixin a escola o guarderia

- Higiene estricta de mans després d’anar al lavabo o canviar bolquers

- Evitar el contacte estret amb persones infectades

- Evitar la transmissió respiratòria cobrint-se en tossir o esternudar amb un mocador d’un sol ús o la part interna del colze, no amb les mans.

- Netejar i desinfectar freqüentment les superfícies que puguin haver estat contaminades

- Romandre a casa durant la malaltia i evitar que els nens malalts assisteixin a l’escola.

En aquests moments no es recomana deixar d’anar a l’escola, escola bressol o altres activitats en grup.

Bibliografia:

- Protocol d’actuacions en quadres neurològics aguts per enterovirus en població pediàtrica. Secretaria de Salut Pública. Generalitat de Catalunya. 2016

- Argumentari enterovirus de Servei de Emergències Mèdiques. 2016

- Infectología pediátrica. Bases diagnósticas y tratamiento. J.Mª Corretger, M. Cruz Hernández, J. González-Hachero, F.A. Moraga. Ed Espaxs. 2006

- http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/quins-son-el-simptomes-de-

« Tornar