Convulsió febril

El nen perd bruscament la consciència, el cos e pot posar rígid i començar amb sacsejades o quedar-se completament flàccid. També és freqüent que la boca estigui morada, tancada amb força i la mirada perduda. La duració normalment és de menys de 5 minuts. Posteriorment, el nen tendeix a adormir-se.

 

Què fer?

Posi el nen estirat de costat. Això l’ajudarà a respirar millor. Cal vigilar de no tenir objectes aprop amb les que es pugui fer mal.

NO intenti introduir-li res a la boca

Si no li ha donat cap medicació per la febre en les darreres 2 hores li pot posar un supositori de paracetamol.

És convenient que el nen sigui valorat per un metge que confirmi el diagnòstic.

 

Quan anar a urgències?

Si es repeteix la convulsió

Si el nen està adormilat, decaigut, o per el contrari,  molt irritable.

Si es queixa de mal de cap intens i vomita.

 

A tenir en compte:

Els nens amb convulsions febrils no necessiten un tractament especial per tractar la febre. Cal utilitzar les dosis habituals.

Les convulsions febrils solen tenir bon pronòstic. Despres de la convulsió el nen tindrà el mateix estat de salut previ a la crisi.

Qualsevol infecció banal (encostipat, angines, gastroenteritis, ...) que produeixi febre pot provocar una convulsió febril.

El 3-5% dels nens pot patir una convulsió febril. Després de tenir 1 episodi, 1 de cada 3 en torna a tenir un altre.

« Tornar