Mecanismes de control per l'asma

Mecanismes de control per l'asma

Què és l'asma?

Una malaltia que afecta els bronquis i que es caracteritza per una inflamació de la mucosa dels mateixos.

Aquesta inflamació pot canviar en intensitat en el temps, podent ser puntual o persistent i de diversos graus.

Eines per a controlar-la

Per al control d'aquesta malaltia disposem de diverses eines.

Comentarem dues:

1.L'espirometria

2. Peak flow  o mesura del pic de flux d'aire.

Tractament i riscos

Donat que l'asma és una malaltia inflamatòria seu tractament és principalment amb antiinflamatoris.

L'ús de broncodilatadors d'acció curta tipus salbutamol o terbutalina (Ventolin, terbasmin) en l'asma ha de ser molt puntual.

Un ús excessiu d'aquests (entenent per excessiu més de 200 inhalacions en 1 mes (1 dispositiu) o precisar de 3 o més dispositius a l'any) és el principal factor de risc d'agreujar l'asma, encara que presenti pocs símptomes.

Hi ha estudis que demostren que l'ús d'aquestes quantitats està associat a més risc d'ingrés a urgències hospitalàries i l'ús de 12 dispositius a l'any està associat a augment de risc de mort per asma.

S'està implementant un programa "aliança contra l'asma" el que s'involucren les farmàcies com a nexe d'unió amb el metge de família per a detectar la sobreutilització d'inhaladors a demanda de broncodilatadors de curta durada, remetent-lo a el CAP per a la seva valoració.

Per tot això, és molt important realitzar, mínim un cop a l'any, una visita al seu professional de medicina de família per a valorar l'evolució de l'asma, així com citar-se quan noti un empitjorament.

« Tornar