Codi ètic

El Codi Ètic de Gestió de l’EAP Poble Sec vol definir el marc conceptual que ha de regir l’actuació de l’entitat, des del punt de vista de relació amb els pacients i usuaris, de la relació amb els propis treballadors i de la relació amb la societat. L’objectiu d’aquest codi ha de ser millorar la qualitat de vida, la dignitat i el benestar dels individus als quals atén, cercant els principis d’equitat, accessibilitat, efectivitat i eficiència el sistema sanitari.