Pla estratègic

Pla estratègic

El Pla Estratègic del CAP Les Hortes per als propers anys és més que un document, es tracta d’un compromís amb la ciutadania que atenem, les persones que treballen en el centre i la societat.

Aquest compromís es concreta en uns objectius numèrics i temporals, que estan d’acord amb la missió i visió de l’equip, essent que l’assoliment dels objectius esperem sigui fruït de les accions conjuntes de tots els professionals.

Aquest pla ha estat elaborat tenint en compte l’opinió de la ciutadania, els professionals de l’equip i dels nostres proveïdors. És per això que volem deixar constància del nostre agraïment per l’esforç de totes aquelles persones que hi han col·laborat.