Missió, visió i valors

Missió, visió i valors

La missió de l’EAP Poble Sec S.L.P. és oferir als nostres usuaris la millor atenció sanitària possible, amb el màxim respecte per a ells i els seus acompanyants, en un marc ètic i de compromís amb la societat, tenint cura de les persones que treballen a l’organització, i que tot això, permeti la sostenibilitat del sistema públic de salut.

La visió és ser un centre d’atenció primària on els usuaris gaudeixin d’una assistència excel·lent amb el millor tracte humà, les persones que hi treballen es desenvolupin personal i professionalment, i sigui referència per a l’administració com a model de gestió eficient, treball en xarxa i responsabilitat social, en el marc d’una atenció que cerca l’excel·lència i es pot acreditar segons un model objectiu definit per a l’atenció primària pel CatSalut.

Aquesta missió requereix valors com: