La Nostra Filosofia i Ètica

La Nostra Filosofia i Ètica

La salut i el benestar dels nostres usuaris i la confiança dipositada en tots els professionals que conformen el CAP les Hortes ens empeny dia a dia a innovar, a reciclar-nos contínuament i a ser una de les plataformes per a la millora del barri. Seguint amb la nostra filosofia i en consonància amb la Línia estratègica 10 del Pla de Salut (Salut Digital), hem creat aquest web destinat a tots vosaltres.

De fet, el centre ha realitzat, des dels seus inicis, un gran esforç per disposar dels millors mitjans possibles en infraestructures, tecnologia i recursos humans. Promoure la comunicació i l’accessibilitat de tots els nostres usuaris s'ha convertit en una de les nostres fites.

Per aquest motiu, hem renovat la web fent-la més funcional i atractiva, un espai on podeu consultar tota mena d’informacions sobre salut i mantenir una relació més estreta amb el centre.

Possibilitats com ara demanar hora als vostres professionals a través d’Internet, fer tràmits administratius des de casa sense desplaçaments o consultar les vostres dades sanitàries (recepta electrònica, vacunes, accés a “La Meva Salut”) són alguns dels exemples de les innovacions que ara disposeu.

Amb la voluntat d’enriquir i millorar els serveis, aquest web vol afegir un canvi qualitatiu, tant per a l’equip del CAP com per a tots vosaltres.

La promoció, la prevenció i l’educació en salut són els valors sobre els quals treballa el centre, i amb aquest web els volem continuar desenvolupant. Esperem que gaudiu al màxim d’aquesta nova eina que la tecnologia actual ens ofereix.

Endavant!

 

CODI DE BON GOVERN

L'Eap Poble Sec, S.L.P , entitat adherida al Codi de Bon Govern d´ACEBA (Associació Catalana d´Entitats de Base Associativa), ha participat de la seva el·laboració. Si en voleu saber més :

Codi Bon Govern ACEBA

 

CODI ÈTIC

El Codi Ètic de Gestió de l’EAP Poble Sec, S.L.P vol definir el marc conceptual que ha de regir l’actuació de l'Entitat (cultura i competències transversals) , des del punt de vista de relació amb les persones usuàries, de la relació amb els propis treballadors i de la relació amb la societat.

L’objectiu d’aquest codi ha de ser millorar la qualitat de vida, la dignitat i el benestar de les persones a les que s'atén, cercant els principis d’equitat, accessibilitat, efectivitat i eficiència del sistema sanitari.

 

 CEI FUNDACIÓ UCH

El CEI (Comité Ètica en Investigació) de la Fundació Unió va ser acreditat inicialment l’any 2002, els membres del comitè són professionals de les entitats adscrites i segons marca la normativa, essent que una persona de l´Eap Poble Sec,S.L.P va ser proposada per a formar part d´aquest comité en L´àmbit de l´ atenció usuari .

L’acreditació, composició i objectius dels comitès d’ètica d’investigació de Catalunya queda recollit al

  

DRETS I DEURES PERSONES USUÀRIES

La nostra Entitat alineada amb els principis promoguts pel Servei Català de la Salut :

Promovem el coneixement i  el compliment de la nova Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en Salut, de la que podeu trobar els continguts en els documents adjunts. Tots tenim una responsabilitat social en el seu compliment.


Codi Bon Govern EBAS

Codi Ètic Eap Poble Sec

decaleg-de-les-eba-aceba-juny2016

carta-drets-deures